Památky

Kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel se nachází na okraji centrálního parku ve Františkových lázních. Byl vybudovám mezi léty 1812 - 1819. Kostelík je stavěn v empírovém slohu s dvěma páry mohutných sloupů a tympanonech. Podobě stavěných kostelů je v Čechách velice málo, proto patří mezi vyjímečné památky v ČR. Interiér kostela zdobí fresky od V. Kandlera, okolo otáře jsou obrazy sv. Heleny a císaře Konstantina. Roku 1935 kostel prošel rekonstrukcí.

 Evangelický kostel svatého Petra a Pavla

Mezi krásné duchovní památky v Františkových Lázních patří pravoslavný Chrám sv.Petra a Pavla.Chrám byl postaven v letech 1893-1898 převážně z peněz pocházejících ze sbírek uspořádaných mezi bohatou ruskou šlechtou a lázeňskými hosty.Stavbu chrámu vyprojektoval architekt G.Wiedermann z Františkových Lázní.Její součástí je i reliéf ruského cara Petra Velikého.Chrám se nachází v kopci na ulici Krále Jiřího v převážně secesní lázeňské zástavbě.

Pravoslavný kostel sv.Olgy

Tento pravoslavný kostel byl  vybudován ve Františkových lázních pro ruskou komunitu a lázeňské hosty v letech 1887 - 1889 a je zasvěcen svaté Olze.  Na nízké průčelí navazuje osmiboká věž a hlavní část kostela tvoří loď čtvercového půdorysu pod baňatou věží. Kostel se nachází v klidné části města mezi divadlem Boženy Němcové a nádražím.

Rozhledna Salingburg

Salingburg je malá rozhledna ve Františkových Lázních. Svým tvarem napodobuje hradní zříceninu. Rozhledna stojí na malém návršíčku se jménem Na vyhlídce, na jižní straně města Františkovy Lázně. Postavena byla v roce 1906 k 500 výročí první písemné zmínky o minerálních pramenech v okolí. Vodě z pramenů se v té době říkalo Saling a duch, který se měl v hrádku usídlit, se jmenoval Salinger. Stavba proto nese název Salingburg.

Synagoga ve Františkových Lázních

Synagoga ve Františkových Lázních byla postavena mezi lety 1873 až 1875 v tehdy velice módním tzv. maurském stylu  jako nárožní budova na ulici Kaiserstraße  podle plánů architekta  Karla Widermanna. Fungovala k bohoslužebným účelům až do mnichovské zrady, kdy bylo sporné území tzv. Sudet  postoupeno nacistickému Německu. Ihned po anexi byla budova, stejně jako vedle stojící dům ŽNO a židovské nemocnice, terčem fanatického řádění nacistů; jelikož soubor domů byl na rohu, nebyl problém ji násilně vydrancovat a zapálit, aniž by došlo k většímu poškození sousedních "árijských" objektů. Místní židovský hřbitov byl za okupace zcela zdevastován a nezbylo z něj vůbec nic. Trosky synagogy byly odklizeny až roku 1944. Parcela, kde synagoga stávala, je dodnes nezastavěna a je zde umístěn skromný památník.

 

Památníky

 • Památník Františkovým Lázním
 • Památník Cláry Nonnerové
 • Památník Boženy Němcové, známé české spisovatelky, která město v letech 1846 a 1847 navštívila
 • Památník se sochou Josefa II, rakousko-uherského císaře a českého krále
 • Památník se sochou Františka I.
 • Památník Františka I. se sochou sedicí na koni
 • Památník s bystou dr. Bernharda Adlera
 • Památník se sochou Františka Josefa I., rakousko-uherského císaře
 • Památník vojákům americké armády, kteří osvobodili Františkovy Lázně 25. dubna 1945
 • Památník budově, ve které přebývala během svých pobytů ve městě Božena Němcová
 • Památník Johanna Wolfganga von Goetha, slavného německého spisovatele
 • Památník obětem nacismu
 • Památník Ludvíka Lazara Zamenhofa, tvůrce esperanta
 • Pamětní deska Johanna Strausse, rakouského hudebního skladatele

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode